Aspiranterna

Aspiranterna är en innovativ verksamhet som engagerar människor med specialistkompetens och någon form av diagnos tex. Asberger.

Genom att göra dessa specialister tillgängliga för marknaden skapas ett win-win för samhälle, individ och marknad.