Privat Sektor

Swedish Consulting Group har levererat
konsulttjänster, projekt och åtaganden
till den privata sektorn i över tio år både
direkt och i allians med samarbetsbolag.

Framförallt har det varit uppdrag hos stora
och medelstora kunder i Västsverige.
Konsulttjänsterna har varit breda och
omfattande med fokus kring projektledning,
coachning, utrednings- och analysarbete,
Business Intelligence, UX, systemutveckling i
ny och gammal teknik, CAD,
databasadministration, integration, test och
infrastruktur.