Hand in hand

Hand in Hand är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap
som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att bekämpa fattigdom. Swedish
Consulting Group har under ett antal år bidragit till organisationens framgångar.