Smartklimat

SmartKlimat hjälper oss att klimatkompensera genom ett holistiskt tillvägagångssätt som integrerar försörjningsutveckling samt ekologisk odling i globala insatser.