Swedish Consulting Group

3

Swedish Consulting Group

skapar den aktiva scenen för medvetna kunder och kompetenta specialister.

3

Våra tjänster är till för er

Swedish Consulting Group levererar tjänster inom management, verksamhetsutveckling och IT. Tjänsterna omfattar åtaganden utifrån beskriven lösning och förutsättningar, operativ ledning och ansvar för områden samt kompetensförstärkning på expert- och senior nivå samt enklare bemanning.

Vår verksamhet håller hög nivå och mognad i kvalitet, miljö och säkerhet. Swedish Consulting Group är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 27001. Vi arbetar också hållbart med sikte på FN hållbarhetsmål 2030, och har även här genomgått certifiering.

3