Uppdrag

Senior DevOps Engineer - Infrastructure and Automation

Denna förfrågan har SwCG tillsammans med en samarbetspartner gällande leverans till en kund i Göteborg.

Uppdraget är på plats minst 3 dagar per vecka. Om kandidat(er) finns lämna CV på engelska, ange tillgänglighet och ersättningskrav. Lämna en säljpitch i svarskommentarsrutan samt ange hur varje krav under rubrikerna ”Required skills and experience uppfylls kunskapsmässigt (good/some/no knowledge). Svar skall lämnas senast tisdag 24 april.


Request - Senior DevOps Engineer - Infrastructure and Automation

Our client is seeking a Senior DevOps Engineer who excels at analyzing complex issues in a microservice architecture and has solid coding/scripting experience. Attention to detail, proactivity, and problem-solving skills are key, as is the ability to communicate and collaborate effectively.

 

Overview of responsibilities:

• Extensive experience working with IaC, Kubernetes, CI/CD.

• Experience working with any of the major cloud providers, preferably AWS.

• Good knowledge in designing cloud infrastructure and best practices is a plus.

• Experience engineering and building Software as a Service (SaaS) applications.

• A service minded team player with a quality driven approach

• Provide high quality support, drive trouble shooting, RCAs and be advisor to Dev teams

• Participate in handover from config/release

• Handle and drive software deployments

• Monitoring platform Services

• Strive to increase automation framework with CI/CD

• Be a leading star for continuous improvements and innovations

 

Required skills & experience:

• +3 years within Linux and Network administration

• Experience working with Database administration, i.e. MongoDB

• Understanding of Cloud infrastructure, AWS, Kubernetes, Docker and Microservices

• Working with CI/CD, automation implementation, infrastructure as code etc

• Experience with GitHub, Jira and ServiceNow

• Software development skills in Python

• +5 years within Linux and Network administration

• +5 years within administrating Cloud infrastructure (AWS), Kubernetes, Docker and Microservices architecture.

• Experience working with Application Performance Monitoring tools, (Prometheus and Grafana).

• Experience working with centralized logging platforms (e.g., Elastic stack, Splunk, Datadog).

• Experience in Identification/Access Management such as SAML and OAuth

• Fluent English.

Ort: Göteborg
Startdatum: 2024-04-28

PL/SQL-MQ-utvecklare till IT-logistikteam

Svar på denna förfrågan skall lämnas snarast.


Förutom CV på svenska och pris skall lämnat anbud i svarskommentarrutan innehålla:


 • namn, mejladress och mobilnr till den som lämnat anbudet
 • konsultens tillgänglighet (fr. o. m. datum, antal dagar/vecka på plats, semester)
 • motiveringar hur konsulten uppfyller profil/kompetenskrav nedan


Efterfrågad tjänst

Vår kund i Göteborg behöver omgående stärka upp sitt IT-logistikteam med en PL/SQL-MQ-utvecklare. Uppdraget är på heltid och innebär att vara med och utveckla i deras befintliga WMS-system RDM i samband med projekt för implementation av ett nytt WMS, ny automationslösning samt nytt ERP-system. Start omgående för en insats i 6 månader, med sannolik förlängning halvårsvis.

 

Arbetsuppgifter:

 • En stor del av arbetet kommer innebära att hantera/utveckla mottag och skickande av meddelanden via MQ (Message Queue).
 • Även logiken (i PL/SQL) som kommer trigga händelser kring skickande/mottag av dessa meddelanden.
 • Drift, underhåll, förvaltning och löpande utveckling av våra befintliga system/applikationer.

 

Profil, kompetenskrav:

 • Gedigen kunskap och erfarenhet PL/SQL och Oracle-miljöer.
 • Stor erfarenhet av Integrationer  
 • Erfarenhet från Retail, och logistikprocesser.
 • Kunna uttrycka sig bra på både svenska och engelska i tal och skrift.
 • Personliga egenskaper: driven, positiv, lösningsorienterad och självständig


Ort: Göteborg
Startdatum: 2024-04-07