SwCG- modellen skapar

Kontroll

Kvalitet

Leveranssäkerhet

Effektivitet

DEN KOMPLETTA KONSULT- OCH TJÄNSTELEVERANTÖREN

KUNDENS BEHOV ÄR VÅRT FOKUS

Vi förenklar relationen mellan kund och leverantör

SwCG är den kompletta leverantören av administrativa och konsultrelaterade tjänster. Genom våra tjänster förenklar vi relationen mellan kund och leverantör och ser till att inköpen hos er blir enklare att hantera. Genom SwCG-modellen och vårt Partnernätverk kan vi garantera att vi hittar den konsult eller tjänst ni behöver, samtidigt som ni får full kontroll över era inköp och minskat administrativt arbete. SwCG är det mindre bolaget som tror på det personliga och vi arbetar för att vara en nära partner till våra kunder snarare än en utomstående leverantör, då ett nära samarbete ökar effektiviteten och konkurrenskraften.

ˆ