SwCG är en del av den nya ekonomin som bygger på att tillsammans skapa rätt värde. Detta gör vi genom att nyttja varandras styrkor för att leverera det som marknaden söker och behöver. Därför är vi bolaget som står för både kvalitativa och kvantitativa leveranser där kunden kan känna sig trygg. Genom personligt engagemang så inspireras och utvecklas vi och på så vis stärker vi våra kunders utveckling och framgång.
Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

Passar något av detta in på er? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan stötta just er.

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

  • Du är konsult eller konsultbolag och vill ta del av våra förfrågningar och affärsmöjligheter.

Toggle Directions

Toggle Directions

Toggle Directions

Toggle Directions

Toggle Directions

©2016 SwCG Swedish Consulting Group