SwCG- modellen skapar

Kontroll

Kvalitet

Leveranssäkerhet

Effektivitet

DEN KOMPLETTA KONSULT- OCH TJÄNSTELEVERANTÖREN

KUNDENS BEHOV ÄR VÅRT FOKUS

Vi förenklar relationen mellan kund och leverantör

Genom SwCG-modellen skapar vi kontroll, kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet. Som kund till Swedish Consulting Group är man automatiskt med och bidrar till att skapa ett mer innovativt marknadsklimat, då vi arbetar för att kunna lyfta fram nya tekniker och möjligheter på marknaden. Kundens behov är vårt fokus. Swedish Consulting Group är det mindre bolaget som tror på det personliga och vi arbetar för att vara en nära partner till våra kunder snarare än en utomstående leverantör, då vi tror att nära samarbete ökar effektiviteten och stöttar för att bli mer konkurrenskraftiga.

ˆ