Swedish Consulting Group

Vi lyssnar på era behov

Att samarbeta med Swedish Consulting Group är enkelt. Vi lyssnar på era behov och förser er med förslag på matchande lösningar, tjänster och kompetenser.

Vi anpassar leveransen efter era förutsättningar och lägger vikt vid att resultatet blir bra. Uppdraget genomförs med sunda grundvärderingar, social förmåga, driv, noggrannhet och ansvar.

Skicka en intresseanmälan så berättar vi mer!

Kontakta oss

9 + 4 =

3

Affärsmöjligheter

Swedish Consulting Group erbjuder konsulttjänster hela vägen från förstudier till genomförande och förvaltning.

Tjänsterna erbjuds genom både helhetsåtaganden och resurskonsulter.

Vi arbetar med en stor del av dagens specialiserade konsultleverantörer.

3

Offentlig sector

Swedish Consulting Group har levererat konsulttjänster, projekt och åtaganden till den offentliga sektorn i snart femton år.

Vi har levererat under olika ramavtal, både som konsultmäklare och exklusiv ramavtalshållare. Swedish Consulting Group har varit leverantör till ett antal kommuner, landsting, statliga myndigheter, verk och regioner.

Ett exempel där vi levererat projekt och förändringsarbeten är hos Region Skåne där vi i flera år har varit Regionens ensamma IT-konsultmäklare vilket resulterat i 100-tals framgångsrika leveranser och stora besparingar av skattemedel. Leveranserna har bland annat bestått av införande av IT lösningar, upphandling av produkter, förändringar i processer och modernisering av infrastruktur.

3

Privat Sektor

Swedish Consulting Group har levererat konsulttjänster, projekt och åtaganden till den privata sektorn i över tio år både direkt och i allians med samarbetsbolag.

Det har framförallt varit uppdrag hos stora och medelstora kunder. Konsulttjänsterna har varit breda och omfattande med fokus kring tjänster inom management, verksamhetsutveckling och IT.

3